Generalforsamling d.25 Marts 2010

Referat fra generalforsamling.

Der er ikke kommet de store ændringer.

Bestyrelsesformanden er stadig Kim Andersen
Kassereren er stadig Freddi Hansen
1. Bestyrelsesmedlem er Jørgen Jens Larsen (Sildekassen) i stedet for Ulrik Holm

På mødet blev der drøftet om Jakker med NB’s logo, samt konkurrencer og klubbens hjemmeside.

Michael Høj indhenter tilbud på hvad det vil koste for en jakke med NB’s logo.

Der er blevet stemt at Kenneth Hansen står for hjemmesiden, og det er ham der tager de beslutninger omkring dette.

Mht. konkurrencer skal medlemmer være mere opmærksom på at tilmelde sig til tiden, og at man er mere end velkommen til at komme med input, samt selv stå for en konkurrence/fisketure/hygge i klubben m.m.

Med venlig hilsen

Kim Andersen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Næstved Bådene,

Så tiden for generalforsamling kommet.
Det vil blive afholdt den 25. marts 2010 kl. 19.00 i klublokalet.

Vel mødt,

Kim Andersen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning v/formanden
 4. Regnskab v/kasseren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand – ønskes genvalgt, hvis ingen andre stiller op
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Kasserer Freddi Hansen – ønskes genvalgt, hvis ingen andre stiller op

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleant
  1. 1. suppleant: Ulrik Holm – ønskes genvalgt, hvis ingen andre stiller op
Eventuelt

 

 

 

 

Til top