Team Mette D. 09.05.12

Så kom der ny radio i båden. En Garmin 300i ais

Freddi

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top