Team D.18.04.11

Nyt GARMIN GSD 24 monteret. Så får fiskene det svært frem over. ;-)   
   

 

 

 

 

 

 

 

Til top