Klubaften D. 31.05.2018Undertegnede takker for det store fremmøde til klubaften i Fensmark.
Flæskestegsandwich,
kaffe og drømmekage var noget der kunne få folk af huse og vi var da også
næsten fuldtallige.
At vejret var med os gjorde jo så bare at der blev hygget i haven, helt hen
til kl. 23
og jo da blev da også snakket om den overståede Laksesæson og om det
kommende fiskeri af flade og Makreller.
Er sikker på at denne aften kan vi godt få stablet på benene igen til næste
år:)

Med de bedste fiskehilsner og håbet om en fortsat god sommer til alle

John ”Team Svanen”
Jørgen ”Team Jeanne d’Arc”   

 

Til top