Dagbog Team Anja

Køge Bugt onsdag d. 6. august.
Vi var taget tidligt afsted for at satse på morgenfiskeriet. Solopgangen var flot, men det var desværre også det mest ophidsende på den tur. Vi var i Køge igen kl. 15 efter en tur ved Stevns og et kort ophold i Bøgeskov Fiskerihavn. Den samlede fangst kunne opgøres til 2 hornfisk og en lille makrel.

Smålandsfarvandet torsdag d. 7. august.
Vi sejlede hurtigt ud over en helt spejlblank fjord, videre til Enø Overdrev hvor der skulle ses på islændere. Videre til spidsen af Dybsø hvor vi, efter frokost, snorklede lidt og fandt lidt hundestejler og enkelte aborrer.

Efterfølgende til Avnø Fjord og se på sæler. Der er godt nok mange. Formentligt mellem 150 og 200. Det virker interessere hvordan dette farvand kan føde så stor en bestand. Jeg har ikke hørt om de store fangster i dette område.

Tilbage til Karrebæk Fjord hvor en enklet aborre måtte op og vende inden torden og regn nærmede sig så turen gik hjem. Kørte forbi klubben kl. 21 så gik desværre glip af klubaften.

Jan

   

 

 

 

 

 

Til top