Dagbog Team Anja D.06.07.13 og 20.07.13

 

IAnja var ved Møn d. 6. juli og prøvede først lidt trolling over dybere vand uden at finde hverken fisk eller fødestimer.

Inspireret af No Name,  ledte vi efter nogle vrag og var heldige at finde et. Her blev det til pirkefiskeri og det gav en del små sej og torsk på godt et par kilo.

Afslutningsvis prøve vi trolling langs klinten på ca. 10 meter. Det gav lidt flere torsk og et par måls-ørreder.

 

Var på Storebælt d. 20. juli fra Stigsnæs. Startede med trolling efter makrel og evt. ørred. Det gav 2 makrel og et par hornfisk. Begyndte kastefiskeri ved broen og fandt nogle mindre torsk og et par gange en stime makrel. De fleste rev sig af forfanget inden de kom op, men det blev til yderligere 4 makrel. Største på 600 gram. På et tidspunkt da der begyndte at løbe lidt strøm, stod makrellen lige i kanten af skyggen fra broen i strømsiden.

Sejlede til Egholm og fangede fladfisk. Det var bedst omkring 4,5 – 5 meter så her blev smidt anker og fanget en del og ca. 15 fladfisk, størst på 800 gram kom i kassen. Der var nogle af de største der måtte ud pga. manglende tykkelse.

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top