VEDR. PROJEKT HAVØRRED SJÆLLAND

 

Jeg har tilmeldt mig til projekt Havørred Sjælland.

 

I den forbindelse har jeg bl.a. foreslået, at man genoptager udsætning af laks ved Møn.

 

Biolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforening har gjort opmærksom på følgende:

 

1. Der mangler deltagere til projektet

 

2. Han anmoder om, at der gøres REKLAME for projektet.

 

På den baggrund fremsender jeg således, til orientering, mails mellem undertegnede og Kaare.

 

Hej Kaare

 

Jeg har følgende spørgsmål.

  1. 1.      Jeg synes ikke umiddelbart at det fremgår af det fremsendte materiale, om der skal foretages forbedring af vandløbene på Lolland Falster – og eller udsætning der, hvor der også vil være mulighed for at etablere/genetablere en naturlig havørredbestand, f.eks. i de vandløb der munder ud i Grønsund. Dette ville gavne fiskeriet langs hele Falsters Østkyst/Lolland samt Møn, og naturligvis have en afsmittende effekt på turisme mv.. eller har jeg overset noget ??
  2. 2.      Har man overvejet at foretage udsætning af laks ved Møn, som man gjorde for ca. 6-7 år siden, og med stor succes. Dette kunne være et godt supplement til det i øvrigt gode fiskeri der er på Møn efter havørreder, samt til det nye projekt, herunder turisme. Der er jo allerede stor focus på trolling efter laks ved Rugen, med udgangshavn i Klintholm. Ved udsætning ved Møn kunne fiskeriet, såvel for erhverv som for lystfiskere, tæt på Møn blive uhyre interessant. Der skal jo sejles langt ud i Østersøen som det nu. Jeg ved godt at dette måske ikke har noget med selve projektet at gøre, men synes det kunne være relevant at tage med i overvejelserne.

Jeg er sikker på, at der for meget små midler kunne skabes en meget stor omsætning i forhold til både kystfiskeriet som trollingfiskeriet, for ikke at snakke om det rent rekreative aspekt. Derudover vil der, såfremt man påbegynder udsætning af laks ved Møn, kunne skabes yderligere omsætning for fiskerierhvervet, samt for turismeerhvervet på Møn, Sjælland og Lolland-Falster, herunder de erhvervsdrivende der er i gang på Klintholm Havn, f.eks. restaurant og røgeri m.v.. Så vidt jeg ved blev udsætning af laks ved Møn stoppet på grund af, at der blev fanget en laks i Mørrum - der var udsat ved Møn, men med den ringe betydning Mørrum har nu, kan det vel ikke være et argument for ikke at genetablere udsætningsprojektet ved Møn Jeg synes der er enorme muligheder for at gøre Danmark til et rent mekka for lystfiskere, og dermed afsmittende effekt på erhvervslivet os.v.. Dette kan gøres for meget små midler, set i den store sammenhæng.

Jeg synes i skal gøre såvel lokalpolitikere som landspolitikere opmærksomme på disse forhold, måske specielt i denne krisetid, hvor vi mangler arbejdspladser, herunder i yderområderne o.s.v.

 

Hej Søren

Tak for mailen, og tak fordi du melder dig på banen. Jeg kan tydeligt se, at du har tænkt over sagerne. Dejligt med kompetente folk, som vil yde en indsats.

Det er en del af planen, at alle vandløb skal have en omgang. Det sker jo i regi af kommunerne under vandrammedirektivet, og her skal vi/I på banen. Vi har allerede gang i en del på Møn, og jeg ved, at Vordingbrog Kommune også har stor fokus på de små vandløb. Hvis du gerne vil i kontalt med nogle af de gode folk på Møn, så kan jeg anbefale dig at kontakte Christian Skotte (se under CC).

Mht. laks, så er det ikke noget, som indgår i planerne. Dermed ikke sagt, at det ikke kan være en god idé, men der er nogle formelle begrænsninger, som gør det lidt mere problematisk. Men du må meget gerne tage ideen med til næste gang, vi mødes (inden sommerferien).

 

Som du måske har set her http://www.sportsfiskeren.dk/havoerred-sjaelland-10-foerste-skridt-paa-vejen

så efterlyser vi endnu flere, som vil bidrage. Vi har også sendt opfordringen ud i vores nyhedsrev, som går ud til alle medlemsforeningerne, og jeg vil samtidig her anmode dig om at "reklamere" for sagen, så vi kan få alle de andre gode kræfter involveret. Der findes helt sikkert nogle derude, som endnu ikke har hørt om projektet.

 

Fiskehilsen

 

Søren

 

Til top