Laksefiskeriet i sverige - Juni 2013

Hej alla medlemmar på Scandinavian Trolling forum!

Gällande ny lagstiftning kring trollingfisket i Östersjön så vill jag be er att omedelbart skicka in en överklagan. Överklagan måste vara inne senast den 7e juni, så vi har bråttom.

Patrik på Bengtssons Loge har tagit fram ett förslag på överklagan, denna finns att läsa längre ner i detta mail.
Vill n----- Forwarded message ----------
From: admin@scandinavian-trolling.com <admin@scandinavian-trolling.com>
Date: 2013/6/3
Subject: Akut, Överklagan och Svenska Trollingförbundet
To: jan@wildwater.i ha den som word dokument, så svarar ni bara på detta mail, så skickar jag den till er.
Vill ni ändra något, eller lägga till egna åsikter, så gör ni bara det innan ni skriver ut överklagan.

Överklagandet måste skickas in som vanligt brev.

I anledning myndigheternas ovetande, och diskriminerande i denna sakfrågan, så tycker jag att vi måste bli bättre på att tillsammans arbeta för att nå samma mål.

Jag har öppnat för att starta ett trollingförbund här i Sverige. Norge har haft trollingförbund i många år, och Norges Trollingforbund har erbjudit sig all den hjälp som dom kan bistå med.

Vill vi ha kvar vårt fiske, och i framtiden kunna stå starkare i sakfrågor, så har vi bara ett val.
Att sitta på staketet och vänta på att sportsfiskarna skall jobba aktivt och skydda våra intressen, kommer inte vara någon hållbar framtid för oss.

Här kan ni följa tråden, och i allra högsta grad visa ert intresse.
http://www.scandinavian-trolling.com/forum/showthread.php?p=47488

Här har ni ett förslag på överklagan, så hjälp oss att påverka!

Mvh

Kjelle och Moderatorer på Scandinavian Trolling Forum

Havs och Vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg

Överklagan

Överklagande: xxxxxxxxxx namn personnr och adress xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

Överklagat beslut: Hav-och vattenmyndighetens beslut 2013 05 15 ( publicerat 2013 05 17) i dnr 2182-12

Jag överklagar ovan angivet beslut enligt 19 § och 60 § Fiskelagen

Jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

Beslutet om att all lax med fettfena skall släppas tillbaka är felaktigt och ej taget på rätt grunder. Utredarna på HaV har ej tagit reda på alla fakta i saken , tex att det aldrig under mannaminne har funnits så mycket vildlax som nu. Utredaren Martin Rydgren har också offentligt sagt att all lax som sätts ut i Östersjön skall fenklippas vilket det inte finns några som helst bevis på , tvärtom så har finska laxodlare yttrat sig och sagt att det inte finns några planer på att fenklippa laxen. Detta betyder att det kommer att återutsättas en stor del odlad lax.
I princip alla betydande remissinstanser är emot detta beslut men det har det ej tagits hänsyn till.

Det är också en diskriminering av trollingfiskarna som står för en väldigt liten del av det totala uttaget av vildlax i Östersjön. Det har sedan flera år varit en oskriven regel att man återutsätter all vildlax som är möjlig bland trollingfiskarna. Det är svårt att förstå detta beslut när fångstfällor med kilometerlånga fångstarmar ligger utanför älvarna och att i älvarna är det fritt att ta upp vildlax.


På de orter där det nästan bara fiskas efter vandringslax tex Karlshamn , Ronneby , Karlskrona , Nynäshamn , Grisslehamn , Öregrund mfl så kommer detta beslut att fullständigt döda fisketurismen. I Simrishamn , Ystad , Smygehuk mfl där det fiskas även på höst och vinter så kommer det att bli en markant försämring för många näringsidkare då en stor del av trollingfiskarna försvinner.

Då Sverige är det enda landet runt Östersjön som har dessa bestämmelser så kommer trollingfiskarna att fiska från framförallt Bornholm men även andra hamnar i Danmark. Det innebär att detta beslut inte kommer att förändra det totala uttaget med trolling speciellt mycket.

I andra hand så vill jag att beslutet ändras till att man får ta upp en icke fenklippt lax per person och dag.Xxxxxx namn xxxxxxx


Xxxxxx underskrift xxxxxx

 

I

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top